Võ Ngạn Huân - Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Võ Ngạn Huân   08/09/23

Cảm ơn anh Thanh Đặng Viết đã hỗ trợ hồi phục cây mai suy!

Cây mai trước khi sử dụng sản phẩm của Chelate Asia

Hình 1

Cảm ơn anh Thanh Đặng Viết đã hỗ trợ hồi phục cây mai suy!

Hình 2

Hình 1 và 2 là tình trạng cây suy do không phòng ngừa bọ trĩ giai đoạn đầu năm cơi đợt đầu tiên! Khiến cho cây đứng im không ra tượt mới! Cây rất ít lá!

Đã nhú tược non mới,chứng tỏ rễ đã hồi phục!

Hình 3

anh Thanh hỗ trợ sau khi tưới 5 ngày đã có dấu hiệu hồi phục!

Hình 4

Cảm ơn anh Thanh Đặng Viết đã hỗ trợ hồi phục cây mai suy!

Hình 5anh Thanh hỗ trợ sau khi tưới 5 ngày đã có dấu hiệu hồi phục!=

Hình 6

Hình 3,4,5,6 là sau khi anh Thanh hỗ trợ sau khi tưới 5 ngày đã có dấu hiệu hồi phục! Đã nhú tược non mới, chứng tỏ rễ đã hồi phục!

Bình luận

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: