Ức chế ST, kích thích ra hoa

Giảm giá giờ vàng - 6 % Kho Nam /Uploads/Images/ban-paclobutrazol-15wp-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 16 % /Uploads/Images/htb1mbv0xlfsk1rjsszbq6aqbxxav.gif
Xem nhanh

Daminozide B9 (C6H11N2O3) tan trong nước

1,580,000đ/kg 1,892,000₫
Giảm giá giờ vàng - 10 % /Uploads/Images/phan-bon-sieu-lan-86-h3po3-1.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 6 % /Uploads/Images/ban-thiourea-thio-ure-99-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 10 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-4-cpa-tang-kha-nang-dau-trai-non.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 5 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-uniconazole-5.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: