Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng thủ kho

Do nhu cầu mở rộng việc kinh doanh tại khu vực phía Nam, công ty Cổ phần Chelate Việt Nam thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại chi nhánh Thanh Hóa với các thông tin như sau:
Admin 26/06/21
popup

Số lượng:

Tổng tiền: