Trung, vi lượng vô cơ

- 10 % /Uploads/Images/ban-natri-molipdate-sodium-molipden-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 8 % /Uploads/Images/ban-axit-boric-gia-re-toan-quoc-1.jpg
Xem nhanh
- 7 % /Uploads/Images/sieu-bo-solubor-vi-luong-boron-20-5.jpg
Xem nhanh
- 9 % /Uploads/Images/ban-mg-no3-gia-re-toan-quoct.jpg
Xem nhanh

(59) Mg(NO3)2.6H2O (Magie Nitrat Hexahydrate)

775,000 đ/bao 25kg 852,500₫
- 9 % /Uploads/Images/ban-magie-sunfat-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 7 % Kho Bắc /Uploads/Images/ban-sieu-bo-my-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 5 % /Uploads/Images/ban-dong-sunfat-gia-re-toan-quoc-1.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: