Tìm kiếm

Những tác dụng của Daminozide B9 đối với sự phát triển của cây trồng

Daminozide B9 có thể kiểm soát chiều dài cây trồng, điều hòa phân phối dinh dưỡng, làm cho cây trồng mạnh và năng suất cao, tăng khả năng chịu lạnh và chịu hạn cho cây trồng

Cách hạn chế hiện tượng rụng trái non nhờ sử dụng các loại phân bón, chất điều hòa sinh trưởng

Ví dụ trên các loại cây trồng như: Cam, táo, lê, bưởi sử dụng với nồng độ vào các giai đoạn như sau:- Giai đoạn cây ra hoa: Phun với nồng độ 15 - 30ppm (mg/L). Quả non (phun 2 - 3 lần): 1,5 - 3ppm (mg/L) Trước khi thu hoạch: 2 - 5 ppm (mg/L)

Sử dụng Paclobutrazol trên các loại cây trồng

Paclobutrazol là một chất điều hòa sinh trưởng có tác dụng khống chế sự phát triển chiều cao của cây, giúp cây đẻ nhánh khỏe, phòng ngừa các hiện tượng đổ ngã ở một số cây. Ngoài ra có hiệu quả rất cao khi xử lý ra hoa nghịch vụ, đồng loạt...

Vai trò của Kali Hydro phosphate (MKP, KH2PO4) đối với cây trồng

Kali Hydro phosphate là một loại phân bón hợp chất phốt pho-kali hiệu quả cao hay còn gọi là MKP (KH2PO4) là một tinh thể hoặc bột trong suốt hình lăng trụ màu trắng. Nó dễ dàng hòa tan trong nước

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng lên cây ớt

Sử dụng CPPU KT - 30 kết hợp GA3 để tăng kích thích trái cây: Sử dụng CPPU KT - 30 1% với nồng độ 1 - 5ppm (tương đương 1 - 5g CPPU KT - 30 (1%)/10 lít) với GA3 nồng độ 100ppm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: