Tìm kiếm

Cách hạn chế hiện tượng rụng trái non nhờ sử dụng các loại phân bón, chất điều hòa sinh trưởng

Ví dụ trên các loại cây trồng như: Cam, táo, lê, bưởi sử dụng với nồng độ vào các giai đoạn như sau:- Giai đoạn cây ra hoa: Phun với nồng độ 15 - 30ppm (mg/L). Quả non (phun 2 - 3 lần): 1,5 - 3ppm (mg/L) Trước khi thu hoạch: 2 - 5 ppm (mg/L)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: