Tìm kiếm

Kết hợp MKP, Brassinolide 0,15% và Atonik đậm đặc - tăng cường sức khỏe và khả năng chịu lạnh trên cây trồng

Nên sử dụng các loại phân bón, chất điều hòa sinh trưởng để tăng cường sức khỏe và khả năng chịu lạnh trên cây trồng như MKP, MKP, Brassinolide 0,15% và Atonik đậm đặc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: