Tìm kiếm

Những loại phân bón hữu cơ nên sử dụng cho hoa phong lan

Đặc biệt có công dụng chống hạn, vì Chitosan có thể làm giảm sự thoát hơi nước qua lá. Từ đó, có thể giảm lượng nước và chi phí tưới tiêu và bảo vệ cây trồng trong mùa khô.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: