Tìm kiếm

Hướng dẫn pha chế dung dịch Brassinolide (Giải độc hữu cơ, giảm stress trên cây trồng)

Ta có nồng độ 0,15% = 1500ppm (1500mg/L) như vậy để pha chế ra dung dịch Brassinolide có nồng độ 0,01ppm (0,01mg/L) ta pha pha loãng thuốc Brassinolide 0,15% ra 150.000 lần

popup

Số lượng:

Tổng tiền: