Tìm kiếm

Sử dụng Kali Sunphat K2SO4 - giải pháp tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản

Công thức phối chế kích thích to trái, chỉ phun ghi trái đã đậu hoàn toàn như sau: 200g Cytokinin CPPU KT - 30; 100g Gibberellic Acid 90% (GA3); 500g Bột rong biển; 600g K2SO4

popup

Số lượng:

Tổng tiền: