Sản phẩm đang giảm giá

Giảm giá giờ vàng - 25 % SALE SỐC /Uploads/Images/gia-the-peatmoss-terraerde-03.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 24 % Vua kích rễ /Uploads/Images/t-root100-v02-3.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 23 % SALE SỐC HOT /Uploads/Images/combi-chelate-av.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 23 % SALE SỐC HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-diethyl-amimoethyl-hexanote-da6-98.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 22 % Siêu kích rễ HOT /Uploads/Images/ban-combo-01-nguyen-lieu-phoi-tron-san-phanm-sieu-kich-re.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 17 % HOT /Uploads/Images/ban-chitosan-90-hoat-hoa-vacxin-thuc-vat3.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 16 % Rễ, chồi mập HOT /Uploads/Images/combo-06-nguyen-lieu-phoi-tron-san-pham-kich-re-choi-map-cay-chuyen-phun-qua-la4.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 17 % Siêu bật chồi HOT /Uploads/Images/ban-combo-02-nguyen-lieu-phoi-tron-san-phanm-sieu-kich-choi2.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 16 % /Uploads/Images/htb1mbv0xlfsk1rjsszbq6aqbxxav.gif
Xem nhanh

Daminozide B9 (C6H11N2O3) tan trong nước

1,580,000đ/kg 1,892,000₫
Giảm giá giờ vàng - 17 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-06-1.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 17 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-01.jpg
Xem nhanh
Giảm giá giờ vàng - 17 % /Uploads/Images/ban-compound-sodium-nitrophenlate-atonik-dam-dac-3.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: