Sản phẩm đang giảm giá

- 30 % Mới /Uploads/Images/ban-che-pham-tricoderma-bio-ftn-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 30 % /Uploads/Images/compound-sodium-nitrophenolate-98-tc-06.jpg
Xem nhanh
- 27 % Mới /Uploads/Images/gia-the-peatmoss-terraerde-03.jpg
Xem nhanh
- 26 % /Uploads/Images/ban-che-pham-vi-sinh-bio-ftn.jpg
Xem nhanh
- 24 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-01.jpg
Xem nhanh
- 19 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-can-cam-tay-nhon-hoa.jpg
Xem nhanh
- 19 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-cytokinin-kinetin.jpg
Xem nhanh
- 15 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-chelate-magie-1.jpg
Xem nhanh
- 13 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-diethyl-amimoethyl-hexanote-da6-98.jpg
Xem nhanh
- 12 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-kali-humate-potassium-humate-06.jpg
Xem nhanh
- 11 % Mới /Uploads/Images/ban-vi-luong-combi-chelate-gia-re-toan-quoc1jpg.jpg
Xem nhanh

Phân bón vi lượng Combi Chelate

62,000đ/100g 70,000₫
- 11 % Mới /Uploads/Images/ban-but-do-tds-ca-ec-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 11 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-canxi-chelate.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-luoi-dua-leo-02-1-2.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-amino-axit-3.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-kem-chelate-01.jpg
Xem nhanh
- 9 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-sat-chelate-feeddha-01.jpg
Xem nhanh
- 8 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-4-cpa-tang-kha-nang-dau-trai-non.jpg
Xem nhanh
- 7 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-auxin-k-iaa-auxin-3-indole-acetic-acid-ok2.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: