Rơ lan Lâm - Chư Sê, Gia Lai

Rơ lan Lâm   13/04/24

🍈 Vườn của tôi có hơn 500 cây cà phê và nhờ áp dụng các sản phẩm từ Chelate Việt Nam, tôi đã học được nhiều điều thú vị về kỹ thuật chăm sóc cây. Dưới đây là những chia sẻ từ trải nghiệm của tôi với các Combo của công ty:

- Combo 1: Tăng Cường Rễ - Cây của tôi phát triển rễ nhanh chóng, đặc biệt sau khi thu hoạch, tôi đã sử dụng 2 lần:

+ Lần 1: Sử dụng 50-60ml dung dịch đậm đặc. Kết hợp thêm Super Kali Humate và Bột rong biển.

+ Lần 2: 15 ngày sau lần 1, tiếp tục sử dụng Combo 01 với liều lượng 1ml dung dịch đậm đặc cho 1-2L nước kết hợp 400g NPK 20-5-5.

- Combo 2: Phát Triển Mạnh Mẽ - Khi cây bắt đầu phát triển đọt non, tôi sử dụng Combo 2 bằng cách sử dụng 1ml dung dịch đậm đặc cho mỗi 2L nước. Kết NPK 30-10-10+TE và Amino Acid đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc với lá cây dày và khỏe mạnh, chồi non đâm nhiều.

Một số hình ảnh cây sau khi sử dụng sản phẩm tại Chelate: