Paclobutrazol 15% WP (Ức chế sinh trưởng, kích thích ra hoa)

145,000

test

Số lượng:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: