Kỹ thuật nông nghiệp

Thế nào là dìu đọt? đốt đọt? thả đọt? kéo đọt? chặn đọt? cách chăm sóc cơi đọt sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái (P2)

Chặn đọt có nghĩa là ức chế khả năng phát triển của đọt, dùng dinh dưỡng, chất điều hòa sinh trưởng làm giảm hoặc dừng sự phát triển của cơi dọt trong khoảng thời gian nhất định để kiểm soát đọt giai đoạn cây ra hoa đậu trái
Kênh Youtube Mekong Agri - Admin tổng hợp 16/06/23

Thế nào là dìu đọt? đốt đọt? thả đọt? kéo đọt? chặn đọt? Cách chăm sóc cơi đọt sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái (P1)

Kéo đọt trên là một biện pháp sử dụng dinh dưỡng và chất kích thích sinh trưởng để giúp cho các cơi đọt đã hình thành rồi phát triển mạnh mẽ và đồng loạt (thời điểm cơi đã nhú mũi giáo hoặc mới xuất hiện ở các nách lá)
Kênh Youtube Mekong Agri - Admin tổng hợp 16/06/23
popup

Số lượng:

Tổng tiền: