Kích rễ, bật chồi, to cây

- 10 % Vua kích rễ /Uploads/Images/t-root100-v02-3.jpg
Xem nhanh
- 13 % HOT /Uploads/Images/t-bud-hoa-thanh-long.jpg
Xem nhanh
- 9 % HOT /Uploads/Images/ban-iaa-gia-re-toan-quoc-1.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-cytokinin-zeatin-gia-re-toan-quoc1.jpg
Xem nhanh
- 9 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-06-1.jpg
Xem nhanh
- 16 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-01.jpg
Xem nhanh
- 5 % /Uploads/Images/ban-auxin-alpha-na-naa-98-gia-re-toan-quoci.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-auxin-alpha-naa-an-do-99-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 8 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-auxin-k-iaa-auxin-3-indole-acetic-acid-ok2.jpg
Xem nhanh
- 8 % /Uploads/Images/ban-chat-kich-thich-cytokinin-6ba-ok.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: