Kích rễ, bật chồi, to cây

- 25 % /Uploads/Images/t-bud-basic-01.jpg
Xem nhanh
- 20 % /Uploads/Images/ban-cytokinin-zeatin-5-gia-re-toan-quoc-7.jpg
Xem nhanh
- 6 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-06-1.jpg
Xem nhanh
- 14 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-01.jpg
Xem nhanh
- 11 % /Uploads/Images/ban-chat-kich-thich-cytokinin-6ba-ok.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/111.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: