Hormones cây trồng

- 12 % Siêu giải độc HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-diethyl-amimoethyl-hexanote-da6-98.jpg
Xem nhanh
- 12 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-cytokinin-zeatin-gia-re-toan-quoc1.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-chat-kich-thich-cytokinin-6ba-ok.jpg
Xem nhanh
- 17 % HOT /Uploads/Images/ban-cytokinin-cppu-kt-30-99-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 8 % /Uploads/Images/111.jpg
Xem nhanh

Gibberellic Acid 90% (GA3) nguyên chất

477,000 đ/50g 518,000₫
- 10 % To cây, tròn quả /Uploads/Images/ban-acid-gibberellic-ga4-7-kich-thich-tang-truong-can-doi-dong-deu.jpg
Xem nhanh
- 8 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-01.jpg
Xem nhanh
- 9 % HOT /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-06-1.jpg
Xem nhanh
- 8 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-auxin-k-iaa-auxin-3-indole-acetic-acid-ok2.jpg
Xem nhanh
- 9 % HOT /Uploads/Images/ban-iaa-gia-re-toan-quoc-1.jpg
Xem nhanh
- 11 % /Uploads/Images/ban-auxin-alpha-naa-an-do-99-gia-re-toan-quoc.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-auxin-alpha-na-naa-98-gia-re-toan-quoci.jpg
Xem nhanh
- 10 % /Uploads/Images/ban-triacotanol-1-5-kich-tang-truog-tang-nang-suat.jpg
Xem nhanh
- 13 % HOT /Uploads/Images/t-bud-hoa-thanh-long.jpg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: