Hiện có bao nhiêu loại kích rễ? Loại nào tan trong nước và cách pha các loại không tan?

tacgia Admin  (7/31/2020 11:34:31 AM)

Để kích thích cho cây ra rễ có các loại thuốc chuyên dùng như: 4-Indole 3-Butyric Acid Potassium (K-IBA 98%), Auxin Indole-3-butyric acid (IBA 99%), Auxin Alpha NAA, Auxin Alpha Na-NAA, Auxin K-IAA 98% (Potassium 3-Indole acetic acid)

Các loại tan hoàn toàn trong nước là: K-IBA, Na-NAA và K-IAA 

Các loại không tan trong nước: IBA, NAA

Để hòa tan các loại không tan trong nước cần sử dụng các loại dung môi như KOH, NaOH...

Xem thêm > Auxin Alpha NAA Ấn Độ 99% " Kích thích ra rễ"

Ví dụ: Hòa tan NAA với nồng độ 4000ppm tương đương 4g/L nước sạch. Lúc này cần 2g KOH và 4g NAA để tiến hành pha. 

Lưu ý: Đối với các loại không tan trong nước, khi mua hàng Khách hàng sẽ được tặng miễn phí lượng dung môi cần thiết để pha đủ lượng kích rễ.

Bình luận

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: