Cách tính công thức phân bón (Phần 1: Giới thiệu các loại nguyên liệu phối trộn, sản xuất phân bón)

tacgia Chelate Việt Nam  (5/3/2020 3:17:05 PM)

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU

1. Các loại nguyên liệu cung cấp dinh dưỡng đạm cho cây trồng

- Đạm Urea: 46%N - Đạm SA (Sunphat Amon): 21%N; 23%S

- Đạm Amon Clorua: 25%N; 62%Cl

- Đạm Amon Nitorat: 34%N

 2. Các loại nguyên liệu cung cấp dinh dưỡng lân cho cây trồng

- Lân Supe Lâm Thao: 16,5%P2O5hh

- Lân nung chảy: 15,5% P2O5hh

- Supe lân giàu: 22% P2O5

- DAP (Di Amon Photphat): 18%N; 46% P2O5hh

- MAP (Mono Amon Photphat): 10%N; 50%P2O5hh (12%N; 61%P2O5hh)

- MKP (Mono Kali Hydro Photphat): 52% PO2O5hh; 34%K2O

3. Các loại nguyên liệu cung cấp dinh dưỡng Kali cho cây trồng

. - Kali Clorua (KCl): 60% K2O

- Kali Sunphat (K2SO4): 52% K2O; 18%S

- Kali Nitorat (KNO3): 13%N; 46% K2O

Bình luận

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: