Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa giúp tăng năng suất

Admin   13/04/21

(Lưu ý: không sử dụng quá nồng độ khuyến cáo)

  1. NAA: Cải thiện tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng hạt và năng suất. Đặc biệt hữu ích trong điều kiện khô hạn hoặc lạnh. Sử dụng ở nồng độ 4 - 8ppm cho ngâm hạt và phun ở giai đoạn nuôi hạt.

  2. 6BA: Tăng tỷ lệ nảy mầm, chịu rét, tăng nhánh và trọng lượng hạt. Sử dụng ở nồng độ 10ppm khi ngâm hạt và phun lá.

  3. GA3: Thúc đẩy sự phát triển của cây, đặc biệt ở giai đoạn kéo dài thân. Sử dụng ở nồng độ 30 - 40ppm.

  4. 4-CPA-Na: Tăng trổ bông, tỷ lệ hạt chắc và năng suất. Sử dụng ở nồng độ 100ppm khi phun vào giai đoạn lúa đứng cái làm đòng.

  5. Uniconazole và Paclobutrazol: Hạn chế chiều cao cây, chống đổ ngã và tăng đẻ nhánh. Uniconazole sử dụng ở nồng độ 5 - 7g/10 lít nước, Paclobutrazol ở nồng độ 15 - 20g/8 - 10 lít nước.

  6. CCC: Giúp cây lúa lùn hơn, tăng năng suất từ 20 - 30%. Sử dụng ở nồng độ 25 - 30ppm và 100ppm trong các đợt phun khác nhau.

  7. Triacontanol và Brassinolide: Tăng tỷ lệ nảy mầm, cải thiện hệ thống rễ. Sử dụng ở nồng độ 4 - 7ppm và 0.001 - 0.005ppm tương ứng.

  8. DA6 và Atonik: Cải thiện tỷ lệ nảy mầm, khả năng chịu lạnh và tăng trọng lượng 1000 hạt. Sử dụng ở nồng độ 10 - 15ppm và 9 - 18ppm tương ứng.

  9. Ethephon: Sử dụng trước khi thu hoạch để tăng năng suất, ở nồng độ 500ppm.

Các bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng: NAA, 6BA, GA3, 4-CPA-Na, Uniconazole, CCC, Paclobutrazol, Triacontanol, Brassinolide, Ethephon, DA6, Atonik ở bài viết phía dưới.

Chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần Chelate Việt Nam - Hotline: 0362.1800.36

Bình luận

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: