Trồng dâu tây thật dễ dàng khi biết sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng

tacgia Admin  (10/22/2019 8:55:31 AM)

Trồng dâu tây thật dễ dàng khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng

1. Kích thích sự phát triển của quả

- Sử dụng Auxin Alpha NAA Ấn độ 99%

 • Khi dâu tây ở giai đoạn trái non, sử dụng 10 - 50mg/l NAA phun cho cây sẽ có tác dụng thúc đẩy phát  triển của dâu tây và tăng năng suất. Ngoài ra, còn giúp hệ rễ của cây phát triển mạnh hơn, khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng là cao nhất, để cây phát triển tốt.

- Sử dụng Auxin K - IAA 98%

 • Có thể sử dụng KIAA với nồng độ 10 - 50mg/l IAA có thể thúc đẩy sự giãn nở của tế bào, thúc đẩy sự phát triển của thân và quả, tăng khả năng quang hợp cho cây.

- Sử dụng Auxin Indole - 3 - butyric acid (IBA 99%)

 • Ngoài NAA và KIAA có thể sử dụng IBA phun trái non với nòng độ 10 - 50mg/l sẽ tăng được sức khỏe cho cây, để chống chọi lại với các điều kiện bất lợi, giúp cây phát triển mạnh hơn, kích thước quả được tăng lên rõ rệt, tập trung được độ ngọt và chất lượng mẫu quả được cải thiện hơn hẳn.

Bán Auxin Indole-3-butyric acid (IBA 99%)

Xem thêm>

2. Thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng và tăng năng suất

- Sử dụng Compound Sodium Nitrophenolate 98%TC

 • Dâu tây được ngâm với Atonik với nồng độ 6mg/l trong 3 - 5h trước khi gieo. Sau khi ngâm, hạt giống được trồng để thúc đẩy sự nảy mầm và ra rễ. Cây con được phun Atonik 6mg/l cứ sau 5 - 7 ngày và phun 2 - 3 lần. Sau khi trồng, nên bổ sung Atonik 6mg/l với 0,1% - 0,3% urê. Phun lá hoặc tưới mỗi 5 - 7ngày, có thể kéo dài thời gian thu hoạch và tăng hàm lượng đường.

-  Sử dụng Brassinolide 0.15% SP 

 • Phun với nồng độ 0,01 - 0,1mg/l có thể làm tăng hàm lượng chất diệp lục của lá và tăng tỷ lệ quang hợp của lá, có thể làm tăng hàm lượng đường, hàm lượng vitamin C, trọng lượng quả đơn, giảm hàm lượng axit, làm cho quả sáng. Đồng thời, trái cây có thể được trưởng thành sớm, và sớm vào thị trường có thể được nâng lên để cải thiện lợi ích kinh tế.

-  Sử dụng Triacontanol

 • Phun 0,5mg/l triacontanol trong giai đoạn xanh và ra hoa ban đầu của dâu tây có thể làm tăng hàm lượng chất diệp lục, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng ánh sáng và tăng năng suất.

- Sử dụng Gibberellic Acid 90% (GA3) 

Bán Gibberellic Acid 90% (GA3) nguyên chất

Xem thêm>

 • Trong điều kiện nhiệt độ thấp và ánh sáng ban ngày ngắn, nụ và hao dâu tây có thể sẽ đựợc hình thành sớm. Nhưng nếu trồng dâu tây ở nơi có nhiệt độ quá cao, chiều cao cây bị giảm, cây sinh trưởng phát triển chậm, ra hoa chậm, khả năng đậu quả cũng bị suy giảm.
 • Để kích thích sự phát triển của cây, phun 5 - 10mg/l gibberellin sau khi trồng, và sau 7 – 10 ngày là có thể được phun lại một lần nữa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi dâu tây được phun 25 - 30mg/l gibberellin 14 ngày trước khi hình thành nụ hoa thì hoa sẽ nởi nhiều, tỷ lệ hoa cái sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu phun quá sớm, hiệu quả không cao và nếu phun quá muộn, thì hoa sẽ nở sớm hơn, thế nhưng quả sau này rất dễ bị biến dạng.
 •  Gibberellin có thể thúc đẩy sự kéo dài của cuống dâu hoặc cuống dây, và cũng thúc đẩy sự phát triển và ra hoa của nụ hoa. Ví dụ, trong giai đoạn ban đầu của sự phân biệt nụ hoa, khi điểm tăng trưởng bắt đầu phì đại, phun dung dịch gibberellin 50mg/l có thể ra hoa sớm hơn 7 ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nồng độ gibberellin không nên quá cao và lượng phun không nên quá nhiều, nếu không nó sẽ kích thích sự phát triển của thân cây quá lâu và gây bất tiện khi quản lý. Khi dâu được trồng trên cánh đồng mở, phun từ giữa tháng 3, cứ 7 ngày phun một lần với dung dịch gibberellin 10mg/l trong 3 lần, có thể làm tăng năng suất sớm và tổng năng suất; hoặc phun nó cứ sau 7 ngày khi bắt đầu ra hoa, nó có thể tăng năng suất sớm là 22,9%, và hình dạng của quả dài và chất lượng tốt.
 • Sau khi dâu được thu hoạch. Bằng cách phun dung dịch gibberellin 50mg/l vào cây hàng năm vào tháng 6, hoặc phun hai lần vào tháng 6 và tháng 7, nó có thể thúc đẩy sự xuất hiện và tăng trưởng của số nhánh trên cây. Trong mùa thu và mùa đông. Có thể phun 10 - 50mg/l gibberellin, sau đó di chuyển cây vào nhà kính ấm hoặc nhà kính bằng nhựa để tăng cường quản lý nước và phân bón. Sau 12 ngày, ta sẽ thấy được hiệu quả rõ ràng. So sánh giữa dâu tây phun và không phun thấy tỷ lệ ra nhánh gấp 1,5 lần sẽ rất có lợi cho việc trồng cây con khỏe mạnh và đặt nền móng cho năng suất cao và chất lượng cao của dâu tây.

- Sử dụng Cytokinin DA - 6 98%

 • Đối với dâu tây đang sinh trưởng và phát triển, nếu chúng có thể phun 10 mg/l DA - 6 bốn lần từ khi ra hoa đến khi phát triển quả, chúng có thể liên tục tăng năng suất và tăng thu nhập. Trái cây có độ bóng tốt, chất lượng cao, trái cây ít biến dạng và hàm lượng đường cao. Tỷ lệ sâu bệnh hại thấp răng thấp, rễ cây phát triển ổn định, thúc đẩy sự phát triển của lá mới và cải thiện khả năng chống lạnh. Ngoài ra, phun 10mg/l lên cây con và cấy ghép có lợi cho việc phủ xanh và sống sót.

3. Tăng tỷ lệ đậu quả và giảm tỷ lệ dị tật

- Sử dụng Auxin Alpha NAA Ấn độ 99%

 • Ở giai đoạn ra hoa ban đầu của dâu tây, thời kỳ ra hoa và thời kỳ ra hoa lần lượt được phun bằng dung dịch 50 - 150 mg/l NAA và mỗi cây được phun 5 ml bằng một ống tiêm không có kim, vào các điểm ra hoa và điểm tăng trưởng. Khi áp dụng phương pháp này, tỷ lệ dị tật của trái dâu sẽ được giảm từ 50 - 60% so với khi không áp dụng.
Bình luận

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: