Thông tin công ty cổ phần Chelate Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHELATE VIỆT NAM

Địa chỉ: 83 Trần Bình Trọng, phường Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa

Mã số DN (MST): 2802.053.539

Điện thoại: 0373.603.888 - Fax: 0373.987.789

Số TK cá nhân (Chủ TK: Đặng Viết Thanh):

+ 108000652428 tại Ngân hàng Vietinbank CN Thanh Hóa

Admin

Bình luận