Chủ đề: Phân bón vi lượng Sắt

  • Dinh dưỡng sắt ở thực vật

    Dinh dưỡng sắt ở thực vật

    Thiếu sắt là một yếu tố hạn chế sự phát triển của thực vật. Sắt tồn tại nhiều trong đất, nhưng hàm lượng sắt có trong cái cây trồng lại rất thấp, do đó thiếu sắt là một vấn đề phổ biến???

    Read more