Chủ đề: đất mặn

 • Tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện ngoại cảnh bất thuận!

  Tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện ngoại cảnh bất thuận!

  Cơ thể thực vật cần điều kiện ngoại cảnh mà người ta thường gọi là các nhân tố sinh thái như: ánh sáng, nhiệt độ, nước, dinh dưỡng... để tồn tại sinh trưởng và phát triển cũng như tái tạo thế hệ mới.

  Read more

 • Đất mặn và ảnh hưởng của đất mặn đến sự phát triển của cây trồng

  Đất mặn và ảnh hưởng của đất mặn đến sự phát triển của cây trồng

  Chúng ta biết rằng, biển và đại dương chiếm khoảng 75% bề mặt hành tinh chúng ta, 25% mặt đất bị mặn, còn 1/3 đất canh tác được được tưới nước trên toàn thế giới tích tụ muối do kém tiêu nước...

  Read more