Chủ đề: tác dụng của chelate đối với cây trồng

  • Tầm quan trọng của Chelate trong dinh dưỡng cây trồng

    Tầm quan trọng của Chelate trong dinh dưỡng cây trồng

    Chelates là những hợp chất làm tăng thêm số lượng các dưỡng chất dễ tiêu cho cây trồng, đặc biệt là các chất vi lượng. Khi thiếu chelate trong dung dịch dinh dưỡng, cây trồng có thể sẽ bị thiếu các chất vi lượng then chốt...

    Read more