Chủ đề: phân loại rác làm phân bón

  • Mẹo tạo phân bón cho cây từ rác thải, đồ ăn thừa

    Mẹo tạo phân bón cho cây từ rác thải, đồ ăn thừa

    Thay vì sử dụng phân bón hóa học, gia đình cũng có thể tận dụng rác thải nhà bếp như vỏ chuối, vỏ trứng, thức ăn dư thừa,... để làm phân bón tự nhiên cho cây trồng...

    Read more