Chủ đề: pha chế dung dịch thủy canh

  • Kỹ thuật ương nuôi tảo biển

    Kỹ thuật ương nuôi tảo biển

    Lượng tảo tự nhiên dùng trong trại sản xuất hiện nay không đủ cung cấp cho ấu trùng và giống tôm, cá biển phát triển ở mật độ cao...

    Read more