Chủ đề: nuôi dơi lấy phân

  • Khấm khá nhờ nuôi dơi lấy phân

    Khấm khá nhờ nuôi dơi lấy phân

    Nuôi dơi lấy phân đang là mô hình mang lại thu nhập ổn định cho vợ chồng bà Phạm Kim Liên ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

    Read more