Chủ đề: ninh giang

  • Chelate Việt Nam - tập huấn tại Hoa Lư, Ninh Bình

    Chelate Việt Nam - tập huấn tại Hoa Lư, Ninh Bình

    Nhận lời mời của Ban chỉ đạo HTX La Mai và HTX Hồng Phong, ngày 21 và 25/06/2015 công ty cổ phần Chelate Việt Nam kết hợp với doanh nghiệp Chí Đường đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 220 hộ nông dân tiêu biểu...

    Read more