Chủ đề: Liebigs

  • Chelate Việt Nam tổ chức tập huấn

    Chelate Việt Nam tổ chức tập huấn "Hãy cùng làm chuyên gia phân bón"

    Tối ngày 05/06/2015 tại nhà văn hóa thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc - công ty cổ phần Chelate Việt Nam đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng phân bón hiệu quả tiết kiệm với chủ đề "Hãy cùng làm chuyên gia phân bón"...

    Read more