Chủ đề: kiến thức phân bón

  • Chelate Việt Nam tập huấn tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa

    Chelate Việt Nam tập huấn tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa

    Chiều ngày 09/06/2015 tại nhà văn hóa thôn 4, 6 xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa - công ty cổ phần Chelate Việt Nam đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng phân bón hiệu quả tiết kiệm với sự có mặt của gần 100 hộ nông dân trong thôn...

    Read more