Chủ đề: hóa lỏng urea

  • Giới thiệu công nghệ phân bón tháp cao và công nghệ hơi nước

    Giới thiệu công nghệ phân bón tháp cao và công nghệ hơi nước

    Ưu điểm của sản phẩm phân bón công nghệ tháp cao: Sản phẩm có hình thức tròn, bóng đẹp, đồng đều, có hàm lượng dinh dưỡng cao (đặc biệt là đạm) giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, nhân công...

    Read more