Chủ đề: độ mặn của đất

  • Đất mặn và ảnh hưởng của đất mặn đến sự phát triển của cây trồng

    Đất mặn và ảnh hưởng của đất mặn đến sự phát triển của cây trồng

    Chúng ta biết rằng, biển và đại dương chiếm khoảng 75% bề mặt hành tinh chúng ta, 25% mặt đất bị mặn, còn 1/3 đất canh tác được được tưới nước trên toàn thế giới tích tụ muối do kém tiêu nước...

    Read more