Chủ đề: chelate việt nam

 • Điều khoản bảo mật thông tin cá nhân

  Điều khoản bảo mật thông tin cá nhân

  Khi truy cập hệ thống trang web www.chelatevietnam.com, nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật...

  Read more

 • Chelate Việt Nam tập huấn tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa

  Chelate Việt Nam tập huấn tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa

  Chiều ngày 09/06/2015 tại nhà văn hóa thôn 4, 6 xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa - công ty cổ phần Chelate Việt Nam đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng phân bón hiệu quả tiết kiệm với sự có mặt của gần 100 hộ nông dân trong thôn...

  Read more