Chủ đề: bón phân cho lúa

  • Bắc Kạn: Pác Nặm tập trung chăm sóc lúa xuân

    Bắc Kạn: Pác Nặm tập trung chăm sóc lúa xuân

    Vụ xuân năm 2017, huyện Pác Nặm gieo cấy được hơn 800ha lúa. Các giống được sử dụng chủ yếu gồm PC6, Khang dân, Q.ưu 1, Tạp giao 1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Thiên ưu 8…

    Read more