Chủ đề: Axit humic là gì? Humic Acid

  • Tìm hiểu về Axit humic

    Tìm hiểu về Axit humic

    Axit Humic biopolymers được hình thành bên cạnh các chất khác humic (axit fulvic, humin) trong sự suy biến của vật liệu sinh học. Ngay sau khi được phát hiện bởi nhà hóa học người Đức Karl Franz Achard (1753-1821)...

    Read more