Sản xuất phân bón bằng ánh sáng mặt trời

Sản xuất phân bón bằng ánh sáng mặt trời

Các nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp ammonia, một thành phần quan trọng trong sản xuất phân bón.

Theo các cơ quan nghiên cứu, bây giờ có thể tổng hợp ammonia (NH3) từ khí nitơ (N2) theo hai cách. Các phương pháp sinh học: Các vi khuẩn được tìm thấy trong các cây họ đậu và một số cây sử dụng nitơ để chuyển đổi ni tơ thành ammonia. Các quá trình công nghiệp của Haber-Bosch sẽ bao gồm nhiều phản ứng hóa học ở nhiệt độ và áp suất cao.

Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia (NREL) phối hợp với Đại học Colorado đã phát hiện ra một quy trình tổng hợp hoàn toàn mới, khai thác tiềm năng sinh học của nitơase trên quy mô sản xuất công nghiệp.

Nhóm đã kết hợp tinh thể nano của cadmium sulfide (CdS) với nitrogenase. Kết quả là, ánh sáng mặt trời kích thích các điện tử trong tinh thể nano tinh thể chuyển nitơ thành ammonia.

Gordana Dukovic, đồng tác giả của nghiên cứu, nói: "Chìa khóa cho sự kết hợp này là sự kết hợp của các tinh thể nano bán dẫn có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời với nitơase, một chất xúc tác tự nhiên chuyển đổi nitơ thành ammonia. chia sẻ.

Hiện nay, sản xuất phân bón tiêu thụ rất nhiều năng lượng, chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ mới mở ra hy vọng sản xuất phân bón bền vững hơn.

Katherine Brown, một nhà nghiên cứu tại NREL, nói: "Sử dụng ánh sáng mặt trời để xúc tác các phản ứng xúc tác sẽ không mở ra tiềm năng cho các hóa chất mới và sản xuất nhiên liệu.

Tổng hợp

Bình luận