Kích rễ, bật chồi, to cây

- 18 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-cytokinin-zeatin-04.jpg
Xem nhanh
- 7 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-06-1.jpg
Xem nhanh
- 9 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-cytokinin-kinetin.jpg
Xem nhanh
- 13 % Mới /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-iba-auxin-indole-3-butyric-acid-01.jpg
Xem nhanh
- 15 % Mới /Uploads/Images/ban-chat-kich-thich-ra-re-alpha-na-naa-01.jpg
Xem nhanh
- 3 % /Uploads/Images/ban-buon-ban-le-auxin-k-iaa-auxin-3-indole-acetic-acid-ok2.jpg
Xem nhanh
- 17 % /Uploads/Images/ban-chat-kich-thich-cytokinin-6ba-ok.jpg
Xem nhanh
- 13 % /Uploads/Images/axit-gibberellic-90-ga3-toan-quoc.png
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: