Công nghệ phân bón

 • Cơ sở lý thuyết tạo phức Chelate và ứng dụng trong sản xuất phân bón

  Cơ sở lý thuyết tạo phức Chelate và ứng dụng trong sản xuất phân bón

  Chelate là phức chất vòng càng giữa các hợp chất hữu cơ dẫn xuất từ amino polycacboxylic axit với các ion kim loại. EDTA di chuyển vào trong đất và tạo phức với các kim loại (vi lượng) từ đó làm tăng độ hòa tan của kim loại...

  Read more

 • Giới thiệu công nghệ phân bón tháp cao và công nghệ hơi nước

  Giới thiệu công nghệ phân bón tháp cao và công nghệ hơi nước

  Ưu điểm của sản phẩm phân bón công nghệ tháp cao: Sản phẩm có hình thức tròn, bóng đẹp, đồng đều, có hàm lượng dinh dưỡng cao (đặc biệt là đạm) giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, nhân công...

  Read more

 • Vi lượng Chelate đối với cây trồng và khả năng phát triển tại Việt Nam

  Vi lượng Chelate đối với cây trồng và khả năng phát triển tại Việt Nam

  Viện sĩ Oparin đã nói đại ý rằng với thực vật thì 10 tấn sắt cũng không có giá trị bằng 1mg sắt ở dạng phức...

  Read more

 • Giải pháp Biochar cho nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

  Giải pháp Biochar cho nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

  Nguyên liệu sản xuất Biochar, mô hình lò sản xuất Biochar, nguyên lý hoạt động Biochar, cách sử dụng Biochar, sử dụng Biochar trên đồng ruộng, Biochar làm tăng năng suất cây trồng...

  Read more