Bắc Kạn: Pác Nặm tập trung chăm sóc lúa xuân

Bắc Kạn: Pác Nặm tập trung chăm sóc lúa xuân

Người dân thôn Thôm Mèo, xã Xuân La chăm sóc lúa.

Vụ xuân năm 2017, huyện Pác Nặm gieo cấy được hơn 800ha lúa. Các giống được sử dụng chủ yếu gồm PC6, Khang dân, Q.ưu 1, Tạp giao 1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Thiên ưu 8…

Nhìn chung cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày vừa qua do thời tiết mưa nắng thất thường nên đã xuất hiện một số bệnh gây hại. cho cây lúa. Do vậy, cùng với việc chăm sóc đợt 2, người dân ở các xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ.

Theo cơ quan chuyên môn của huyện, lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, bệnh nghẹt rễ xuất hiện trên một số giống lúa, tỷ lệ hại phổ biến 1%, tỷ lệ hại cao 8%; bệnh đạo ôn lá gây hại tỷ lệ bệnh cao 3%... Do vậy, để hạn chế thiệt hại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với các xã, chỉ đạo cán bộ khuyến nông bám nắm ruộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ cây lúa./.

Văn Lạ

baobackan.org.vn

Bình luận